Nồi hấp tiệt trùng 18 lít XSF - 280A (Xinfend – Tung Quốc)