Tủ thuốc y tế nhôm loại đứng có ngăn độc AB (Loại 2)