Túi Sơ Cấp Cứu Y Tế Loại A, B,C (Nẹp Vải - Túi Màu Đen)